loading

Servicii

1. TERAPIA ABA

Analiza comportamentală aplicată reprezintă cea mai bună abordare pentru copiii cu autism, având o multitudine de date științifice, tehnici de lucru și intervenții validate de comunitatea de analiști comportamentali din întreaga lume. Procesul implică examinarea a cum arată un comportament particular, cât timp durează și cât de des apare, urmând apoi aplicarea princiipilor ABA pentru a întări comportamentele adecvate și/sau a diminua comportamentele neadecvate.

 

Coordonarea presupune evaluarea clientului, implementarea procedurilor de lucru, monitorizarea rezultatelor, training-ul echipei și comunicarea cu aparținătorii. Coordonatorul are rolul de a crea imaginea de ansamblu asupra procesului de terapie și de a se asigura că direcțiile acestuia sunt puse în practică de terapeuți și aparținători.

 

Evaluarea se realizează, în primul rând, odată cu intrarea copilului în centru. Este absolut necesar să cunoaștem abilitățile copilului, preferințele și modalitățile acestuia de a comunica pentru a implementa programele ulterioare.

 

Instrumentul de evaluare utilizat este ABLLS-R, „Evaluarea limbajului de bază și a competențelor de învățare”. În cadrul evaluării coordonatorul urmărește atât dacă copilul cooperează, se joacă, se descurcă în viața de zi cu zi, cât și nivelul limbajului, al înțelegerii și al comunicării. Rezultatele servesc la întocmirea Planului de Intervenție Personalizat (PIP). Ulterior se realizează re-evaluări pentru monitozirea procesului de recuperare. Densitatea anuală a acestora este stabilită în funcție de fiecare caz.

 

Planul de Intervenție Personalizat (PIP) reprezintă definirea obiectivelor terapeutice și a tuturor tehnicilor și metodelor de lucru ce se vor aplica unui client anume. Planul de Intervenție Personalizat este realizat în conformitate cu gradul de dezvoltare al copilului, cu cerințele sociale ale mediului din care provine, fiind adaptat la vârsta cronologică a acestuia, dar și la specificul familiei din care provine. Pentru orice implementare a unui astfel de plan, aparținătorii au obligația de a-și oferi acordul și de a sesiza orice neclaritate.

 

Aparținătorii sunt informați zilnic cu privire la activitățile copilului și la modul în care răspunde în sesiunile de terapie. De asemenea, aceștia primesc pregătirea necesară pentru a implementa în mediul familial planul de intervenție și a întâmpina nevoile propriului copil.

 

Oferim feedback cu privire la progresul fiecărui copil.

 

Obiectivele principale ale terapiei sunt creșterea nivelului cognitiv și social, dezvoltarea jocului, a autonomiei de viață, diversificarea alimentară, incluziunea socială și suport pentru reglare emoțională.

2. Consultanta online

Se adresează exclusiv acelor familii care beneficiază de serviciile centrului și a căror situație este dezavantajată de restricțiile impuse de măsurile de siguranță privind pandemia cu noul Covid-19. Consultanța online presupune următoarele:

  • Întocmirea unui plan de intervenție personalizat pentru acasă;
  • Oferirea materialelor necesare pentru urmărirea obiectivelor (jucării, carduri, cărți);
  • Sesiuni video zilnice în care aparținătorii lucrează cu copiii sub îndrumarea terapeutului;
  • Feedback constant din partea terapeutului către coordonator cu privire la desfășurarea sesiunilor;
  • Ședințe la nivel de echipă (aparținători, terapeut, coordonator) o dată la două zile.

3. Coordonare externa

Presupune colaborarea cu unul dintre coordonatorii centrului în vederea susținerii și monitorizării progresului din cadrul sesiunilor de acasă. Acest serviciu presupune:

  • Evaluarea abilităților copilului;
  • Întocmirea planului de intervenție;
  • Training oferit terapeutului cu care copilul lucrează acasă;
  • Ședințe de coordonare cu echipa copilului (aparținători/ părinți și terapeuți).

4. Grupuri de dezvoltare a abilitatilor academice

Organizăm și susținem grupuri în cadrul cărora copiii exersează abilitățile de limbaj.

5. Grupuri de dezvoltare a abilitatilor de socializare si joc

În cadrul acestor grupuri copiii au ocazia de a se împrieteni, de a învăța diferite modalități de comunicare și a de se juca cu copii de aceeași vârstă.

6. Training pentru terapeuti

Periodic organizăm și susținem participarea terapeuților la traininguri pentru pregătirea profesională necesară.

7. Evaluare ABLLS-R

Evaluarea limbajului de bază și a competențelor de învățare este un instrument de evaluare a abilităților, dezvoltat și revizuit în 2006 de Dr. Partington . ABLLS-R cuprinde setul de abilități întălnite în dezvoltarea obișnuită a unui copil neurotipic până la vârsta de 7 ani. ABLLS-R poate fi un ghid curricular în construirea planurilor de intervenție personalizate pentru copiii cu întârzieri în dezvoltare.

Evaluarea cuprinde 544 de competențe, divizate în 25 de arii de dezvoltare ce urmăresc limbajul, dezvoltarea cognitivă și abilitățile academice, abilitățile de auto-servire, abilitățile motrice. Evaluarea permite identificarea acelor arii deficitare și construirea unui plan detaliat în vederea dezvoltării limbajului și independenței copilului. Evaluarea poate fi administrată anual sau bianual în vederea urmăriri progresului copilului pe ariile de dezvoltare vizate.

Centrul New Odyssey realizează evaluarea abilităților la intrarea copilului în programul de terapie, apoi la 6 sau 12 luni, pentru monitorizarea progreselor copilului pe toate ariile de dezvoltare.

Evaluarea se poate realiza și la solicitarea părinților, pentru acei părinții ai căror copii nu frecventează programul de zi al centrului. Acest tip de serviciu se adresează părinților care își pun semne de întrebare cu privire la evoluția abilităților copilului, care observă întârzieri în dezvoltarea copilului lor sau care își doresc o imagine obiectivă asupra cunoștințelor copilului.

 

 

 

 

Login Account

Already a Giraffe Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.